Bài 50 trang 96, 97 sgk TNXH 3

Giải bài 50 trang 96, 97 sách giáo khoa tự nhiên xã hội 3 chỉ ra một số đặc điểm chung của côn trùng và kể tên một số côn trùng có ích và có hại cho con người...

Bài 50: Côn trùng

Câu hỏi trang 96

Chỉ đầu, ngực, bụng, chân, cánh (nếu có) của một số côn trùng có trong hình. Con nào có ích, con nào có hại?

Bài 50 trang 96, 97 sgk TNXH 3

Trả lời

  • Con có hại: ruồi, muỗi, gián, châu chấu, bướm
  • Con có lợi: cà cuống, ong mật, tằm.

Bài 50 trang 96, 97 sgk TNXH 3 phần 1

Câu hỏi trang 97

Nêu một số đặc điểm chung của côn trùng. Kể tên một số côn trùng có ích hoặc có hại đối với con người.

Trả lời

  • Côn trùng là những động vật không xương sống, có 6 chân và chân phân thành các đốt. Phần lớn các loài côn trùng đều có cánh.
  • Côn trùng có lợi: bọ rùa, bọ ngựa, ong, bọ phân, …
  • Côn trùng có hại: bọ sâu tai, bọ rau xanh, rệp sáp, sên và ốc sên, …

-----------

» Tham khảo thêm đáp án Bài 51 - Tôm, cua - sgk TNXH 3 hoặc hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa tự nhiên xã hội 3 tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ