Giải bài tập 50 trang 77 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 50 trang 77 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, phần Hình học.

Đề bài

Một con đường quốc lộ cách không xa hai điểm dân cư (h.45). Hãy tìm bên đường đó một địa điểm để xây dựng một trạm y tế sao cho trạm y tế này cách đều hai điểm dân cư.

Giải bài tập 50 trang 77 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 50 trang 77 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Gọi 2 điểm dân cư là hai điểm A, B. Để xây dựng trạm y tế ở bên đường cách đều hai điểm dân cư thì trạm y tế đó phải là giao điểm giữa con đường và đường trung trực của AB.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 50 trang 77 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    21:00 PM
14/08/2018    21:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu