Giải bài 5 trang 99 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 99 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung.

Bài 5 (trang 99 SGK Toán 4): Một lớp có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng dọc hoặc thành năm hàng thì không thừa, không thiếu. Tìm số học sinh của lớp đó.

Lời giải:

Xếp 3 hàng, không thừa, không thiếu bạn nào; vậy số học sinh chia hết cho 3.

Xếp 5 hàng, không thừa không thiếu bạn nào; vậy số học sinh chia hết cho 5.

Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là : 0; 15; 30; 45; …

Mà lớp ít hơn 35 học sinh nhiều hơn 20 học sinh nên có 30 học sinh.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 5 trang 99 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu