Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 98 sgk Hóa học 12

Hướng dẫn cách giải bài tập 5 trang 98 sách giáo khoa Hóa học 12 : Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II ...

Đề bài:

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hoá trị II với dòng điện cường độ 3A. Sau 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình hoá học của sự điện phân.

b) Xác định tên kim loại.

Hướng dẫn giải

a) Viết các bán phản ứng xảy ra các điện cực:

Tại catot (-): M2+ + 2e → M

Tại anot (+): 2H2O →  4H+ + O2 + 4e

PTHH phản ứng điện phân: 2MSO4 + 2H2O đpdd−−−→→đpdd 2M +O2 + 2H2SO4  

b) Áp dụng công thức:

Hướng dẫn giải bài 5 trang 98 sgk hóa lớp 12

Đáp án bài 5 trang 98 sgk Hóa học lớp 12

a) Catot: M2+ + 2e → M

    Anot: 2H2O →  4H+ + O2 + 4e

PTHH của phản ứng điện phân:

Đáp án bài 5 trang 98 sgk hóa lớp 12

--------------------------------------------------------------------

» Đáp án bài tập trướcGiải hóa 12 bài 4 trang 98 SGK

doctailieu.com
Tải về
25/07/2018    00:06 AM
25/07/2018    00:06 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top