Bài 5 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Bài 5 trang 96 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 5 trang 96 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 5 trang 96 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các dạng bài tập về góc khác.

Đề bài 5 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Vẽ góc \(xOy.\) Vẽ tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox, Oy.\) Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được số đo của cả ba góc \(xOy, yOz, xOz.\) Có mấy cách làm? 

» Bài tập trước: Bài 4 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 96 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Sử dụng công thức cộng góc: Nếu tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox\)\(Oy\) thì \(\widehat {xOy} = \widehat {xOz} + \widehat {zOy}\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 5 trang 96 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải bài 5 trang 96 sgk Toán 6 tập 2 hình 1
 

Vì tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox, \, Oy\)

Cách 1: Đo hai góc \(xOz\) và \(yOz\).  Khi đó \(\widehat{xOy} = \widehat{xOz} + \widehat{yOz}\)

Cách 2: Đo góc \(xOy\) và góc \(xOz\) (hoặc góc \(yOz\)).

Khi đó: \(\widehat{yOz} = \widehat{xOy} - \widehat{xOz}\) (hoặc \(\widehat{xOz} = \widehat{xOy} - \widehat{yOz}\)).

Cách 3:
Giải bài 5 trang 96 sgk Toán 6 tập 2 hình 2
 

Vẽ tia \(Oz'\) là tia đối của tia \(Oz\). Khi đó:

\(\widehat{z'Ox} + \widehat{xOz} = 180^o \\ \widehat{z'Oy} + \widehat{yOz} = 180^o\)

Do đó: Đo hai góc \(yOz'\) và \(xOz'\) ta suy ra được số đo hai góc \(yOz\) và \(xOz\). Tổng số đo của hai góc \(yOz\) và \(xOz\) là số đo của góc \(xOy\).

» Bài tập tiếp theo: Bài 6 trang 96 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 5 trang 96 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu