Bài 5 trang 93 SGK Tin học 12

Xuất bản: 11/11/2018

Giải bài 5 trang 93 Sách giáo khoa Tin học lớp 12, Hãy cho một ví dụ về truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này.

Mục lục nội dung

Sau khi tìm hiểu về các nguồn thông tin có thể kết xuất hay không kết xuất trong phần lời giải bài 4 trang 93 sgk Tin 12, các em học sinh sẽ lấy ví dụ cụ thể về truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin bài toán.

Câu hỏi

Hãy cho một ví dụ về truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này.

Xem thêm: Bài 1 trang 93 Sgk Tin học 12

Lời giải bài 5 trang 93 Sách giáo khoa Tin học lớp 12

Ví dụ 1

-    Ví dụ ta muốn đếm xem bạn đọc Nguyễn Văn A đã mượn bao nhiêu quyển sách.

-    Ta sử dụng 2 bảng. Bạn đọc và bảng Mượn.

-    Từ bảng Bạn đọc ta sẽ lấy được mã bạn đọc của bạn A. Sau đó đếm số bản ghi trong bảng Mượn mà có mã bạn đọc là mã của bạn A. Như vậy sẽ tìm ra được số sách mà bạn đọc A mượn.

Ví dụ 2

- Có thêm CD mới (mới mua thêm hay được tặng).

- Khi một CD bị hỏng hoặc bị mất.

- Khi thay đổi chỗ lưu trữ của CD.

***

Để cho các em học sinh học tập môn Tin học lớp 12 được hào hứng hơn, doctailieu.com tiếp tục chia sẻ cho các em lời Giải bài tập SGK Tin học 12 kèm file PDF. Chúc các em học tốt môn Tin học.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM