Bài 5 trang 81 SGK Hóa học 9

Xem ngay hướng dẫn lời giải và đáp án bài 5 trang 81 sách giáo khoa Hóa học lớp 9
Mục lục nội dung

Đề bài

Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Hãy viết các phương trình hoá học.

Đáp án bài 5 trang 81 sgk Hóa lớp 9

Khi dẫn khí clo vào dung dịch NaOH, phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học sau:

Cl₂ + 2KOH → KCl + KClO + H₂O

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 81 SGK Hóa 9

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X