Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Bài 5 trang 81 SGK Hóa học 9

Xem ngay hướng dẫn lời giải và đáp án bài 5 trang 81 sách giáo khoa Hóa học lớp 9

Đề bài

Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.

Hãy viết các phương trình hoá học.

Đáp án bài 5 trang 81 sgk Hóa lớp 9

Khi dẫn khí clo vào dung dịch NaOH, phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học sau: 

Cl₂ + 2KOH → KCl + KClO + H₂O

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 81 SGK Hóa 9

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 81 SGK Hóa học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    06:29 AM
17/08/2018    06:29 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu