Đáp án bài 5 trang 79 sách giáo khoa hình học lớp 11

Hướng dẫn giải bài 5 trang 79 SGK hình học lớp 11 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

1. Đề bài

Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với ED=3EC. Thiết diện tạo mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:

(A) Tam giác MNE

(B) Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD

(C) Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF//BC

(D) Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF//BC

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 5 trang 79

Hình vẽ bài 5 trang 79 sách giáo khoa hình học lớp 11


Đáp án bài 5 trang 79 SGK toán hình học lớp 11

Anh Đức (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X