Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 77 SGK Hóa học 12

Tham khảo hướng dẫn cách giải chi tiết và đáp án bài tập 5 trang 77 sách giáo khoa Hóa học lớp 12

Đề bài

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

- Stiren -> polistiren.

- Axit  ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6- COOH)  -> polienantamit (nilon - 7)

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.

Hướng dẫn giải:

Viết PTHH, tính theo PTHH.

Đáp án bài 5 trang 77 sgk Hóa học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 77 sgk hóa lớp 12
 

»» Bài trước: Bài 4 trang 77 SGK Hóa học lớp 12

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    06:24 AM
22/07/2018    06:24 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top