Bài 5 trang 73 SGK Toán 6

Hướng dẫn trình bày lời giải và đáp án bài 5 trang 73 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2

Đề bài:

 Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM.

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Đáp án bài 5 tr. 73 sgk Toán lớp 6

Đáp án bài 5 trang 73 sgk toán 6 tập 2

Tia OM nằm giữa hai tia OA và OB (vì tia OM cắt đoạn thẳng AB tại điểm M nằm giữa A và B)

» Tham khảo thêm đáp án Bài 4 trang 73 SGK Toán 6 tại doctailieu.com

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 73 SGK Toán 6 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu