Bài 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Bài 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 5 trang 73 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 2 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về nửa mặt phẳng khác.

Đề bài 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Gọi \(M\) là điểm nằm giữa hai điểm \(A, \, B\). Lấy điểm \(O\) không nằm trên đường thẳng \(AB\). Vẽ ba tia \(OA, \, OB, \, OM.\)

Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

» Bài tập trước: Bài 4 trang 73 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Tia \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox\)\(Oy\) nếu tia \(Oz\) cắt đoạn  \(MN\) tại một điểm nằm giữa \(M\)\(N\) (\(M\) thuộc \(Ox, N\) thuộc \(Oy\)\(M,N\) không trùng với \(O\)).

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Giải bài 5 trang 73 sgk Toán 6 tập 2

\(M\) nằm giữa \(A\)\(B\) nên tia \(OM\) cắt \(AB\) tại \(M,\) do đó tia \(OM\) nằm giữa hai tia \(OA, OB.\)

Nhận xét:  Bài toán này cho ta thấy quan hệ giữa điểm nằm giữa của đoạn thẳng và tia nằm giữa hai tia; nếu M nằm giữa hai điểm A và B  và điểm O không nằm trên đường thẳng AB thì OM nằm giữa hai tia OA, OB và ngược lại.

» Bài tập tiếp theo: Bài 6 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 5 trang 73 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X