Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 73 SGK Hóa học 12

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 73 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12

Đề bài:

Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen ađipamit) là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000.

Hãy tính số mắt xích (trị số n) gần đúng trong công thức phân tử của mỗi loại polime trên.

Đáp án bài 5 trang 73 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 73 sgk hóa lớp 12
 

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 73 SGK Hóa lớp 12

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    18:47 PM
21/07/2018    18:47 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top