Giải toán lớp 6: Đáp án bài 5 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 66 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Với điều kiện nào thì thương của hai số tự nhiên cũng là số tự nhiên ? Thương của hai phân số cũng là phân số. Cho ví dụ.

Đáp án:

a)    a, b ∈ N (b # 0), là số tự nhiên khi b là ước của a (a là bội của b)

Ví dụ  = 3

b)    Thương của hai phân số luôn là một phân số (số chia khác 0).

Ví dụ: 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 6: Đáp án bài 5 trang 66 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu