Giải toán lớp 6: Đáp án bài 5 trang 66 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 66 sách giáo khoa toán 6
Mục lục nội dung

Đề bài:

Với điều kiện nào thì thương của hai số tự nhiên cũng là số tự nhiên ? Thương của hai phân số cũng là phân số. Cho ví dụ.

Đáp án:

a)    a, b ∈ N (b # 0), là số tự nhiên khi b là ước của a (a là bội của b)

Ví dụ  = 3

b)    Thương của hai phân số luôn là một phân số (số chia khác 0).

Ví dụ: 

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X