Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài 5 trang 64 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 64 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Để dịch chuyển vật nặng lên cao người ta có thể dùng nhiều cách. Liệu có cách nào dưới đây cho ta lợi về công không?

A. Dùng ròng rọc động.

B. Dùng ròng rọc cố định.

C. Dùng mặt phẳng nghiêng.

D. Cả ba cách trên đều không cho lợi về công.

Lời giải đáp án

Chọn đáp án D. Cả ba cách trên đều không cho lợi về công.

doctailieu.com
Tải về
Back to top