Mục lục bài học
Giải hóa 12

Giải hóa lớp 12: Đáp án bài 5 trang 64 SGK hóa học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 64 sách giáo khoa hóa học lớp 12.

Đề bài

Từ các sản phẩm hóa dầu (C6H6 và CH2=CH2) có thể tổng hợp được polistiren, chất được dùng sản xuất nhựa trao đổi ion. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (có thể dùng thêm các hợp chất vô cơ cần thiết).

Đáp án bài 5 trang 64 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 64 sgk hóa lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    08:33 AM
21/07/2018    08:33 AM
Back to top