Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài 5 trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 62 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Lực có tác dụng như thế nào đối với vận tốc? Nêu ví dụ minh họa.

Lời giải đáp án

- Lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc chuyển động của vật.

- Ví dụ: Lực ma sát ở phang xe máy và lực ma sát giữa lốp xe với đường làm xe máy chuyển động chậm dần và dừng lại.

doctailieu.com
Tải về
Back to top