Bài 5 trang 58 SGK Đại số 11

Giải bài 5 trang 58 sách giáo khoa Toán Đại số và Giải tích 11 : Từ khai triển biểu thức đã cho, tính tổng các hệ số của đa thức nhận được

Đề bài:

Từ khai triển biểu thức Đề bài 5 trang 58 sách giáo khoa đại số và giải tích lớp 11thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của đa thức nhận được.

Đáp án bài 5 trang 58 SGK Giải tích lớp 11

Đáp án bài 5 trang 58 SGK toán đại số và giải tích lớp 11
 

» Tham khảo bài tiếp: Bài 6 trang 58 SGK Giải tích 11

--------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 11 các dạng bài cơ bản trong sách giáo khoa Đại số và Hình học 11.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu