Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 58 Sgk Hóa học 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 58 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12

Đề bài:

Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M; sau đó đem cô cạn thì được 1,815 gam muối. Nếu trung hòa A bằng một lượng vừa đủ NaOH thì tỷ lệ mol giữa A và NaOH là 1 : 1.

a) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng phân tử của A có mạch cacbon không phân nhánh và A thuộc loại α-amino axit.

b) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của A và gọi tên chúng theo danh pháp thay thế, khi

- Thay đổi vị trí nhóm amoni.

- Thay đổi cấu tạo gốc hiđrocacbon và nhóm amino vẫn ở vị trí α.

Đáp án bài 5 trang 58 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 58 sgk hóa lớp 12 phần 1

Đáp án bài 5 trang 58 sgk hóa lớp 12 phần 2
 

»» Bài trước: Bài 4 trang 58 SGK Hóa 12

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    22:21 PM
19/07/2018    22:21 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top