Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 55 SGK Hóa học 12

Hướng dẫn phương pháp giải và đáp án bài tập 5 trang 55 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12

Đề bài

Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (huyết cầu tố) chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).

Đáp án bài 5 trang 55 sgk hóa học lớp 12

Phân tử khối của hemoglobin:  Đáp án bài 5 trang 55 sgk hóa lớp 12

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 55 SGK Hóa học lớp 12

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    12:05 PM
20/07/2018    12:05 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top