Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 6

Giải vật lý lớp 6: Đáp án bài 5 trang 53 SGK Vật lý 6

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 53 sách giáo khoa vật lý 6

Đề bài:

 Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là gì?

Đáp án:

Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là trọng lực hay trọng lượng của các vật đó.

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    04:12 AM
23/07/2018    04:12 AM
Back to top