Bài 5 trang 49 TBĐ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 49 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào lược đồ hãy tóm tắt diến biến và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.
Mục lục nội dung

Sau khi hoàn thành lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ trong bài 4 trang 49 TBĐ sử 12, các em học sinh tóm tắt bằng lời diễn biến và nêu ý nghĩa của chiến dịch này.

Câu hỏi

Dựa vào lược đồ hãy tóm tắt diến biến và ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

Xem thêm: Bài 6 trang 50 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 5 trang 49 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

* Diễn biến:

Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt:

- Đợt 1 từ ngày 13 đến 17 - 3 - 1954:

+ Ta tiến công toàn bộ phân khu Bắc và đồi Him Lam.

+ Giải phóng toàn bộ phân khu Bắc và đồi Him Lam.

+ Nối liền con đường tiếp tế từ Tuần Giáo, Lai Châu vào Điện Biên Phủ.

- Đợt 2 từ ngày 30 -3 đến 26 - 4 - 1954:

+ Tấn công các cứ điểm phía Đông của phân khu Trung tâm.

+ Kết thúc đợt 2, ta khép chặt vòng vây ở phân khu Trung tâm.

- Đợt 3 từ ngày 1-5 đến 7-5-1954:

+ Đồng loạt tiến công phân khu Trung tâm và phân khu Nam.

+ Tiêu diệt các cứ điểm còn lại của Pháp.

* Ý nghĩa:

- Giáng đòn nặng nề vào âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.

- Là chiến thắng oanh liệt nhất của nhân dân ta trong kháng chiến chống Pháp.

- Góp phần quyết định vào thắng lợi của nhân dân ta trên bàn đàm phán.

- Bảo vệ những thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

- Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM