Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 48 SGK Hóa lớp 12

Tham khảo cách giải và đáp án bài tập 5 trang 48 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12.

Đề bài

Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

a) Axit 7-aminoheptanoic;

b) Axit 10-aminođecanoic.

Đáp án bài 5 trang 48 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 48 sgk hóa lớp 12

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 48 SGK Hóa lớp 12

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    00:05 AM
20/07/2018    00:05 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top