Giải bài 5 trang 46 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 46 sách giáo khoa toán lớp 6

Đề bài:

 Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu %: 

bảy trăm ba mươi phần trăm
 

6,3 = …;     0,34 = …

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 46 sgk toán 6 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 5 trang 46 sgk toán 6 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu