Bài 5 trang 45 SGK Vật lí 12

Xem hướng dẫn cách giải chi tiết và đáp án bài tập 5 trang 45 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng:

A. giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường.

B. tổng hợp của hai dao động.

C. tạo thành các gợn lồi, lõm.

D. Hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn triệt tiêu nhau.

Hướng dẫn giải

Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có nhứng điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau, có những điểm ở đó chúng luôn luôn triệt tiêu nhau.

Đáp án bài 5 tr. 45 SGK Lý 12

Đáp án D.

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 45 SGK Vật lí lớp 12

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X