Đáp án bài 5 trang 45 sách giáo khoa sinh học 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 45 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng: Thế nào là gen đa hiệu?

    a) Gen tạo ra nhiều loại mARN.

    b) Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác.

    c) Gen mà sản phẩm của nó có ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau.

    d) Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao.

Bài giải

 Đáp án: c.

doctailieu.com
Tải về
Back to top