Đáp án bài 5 trang 41 sách giáo khoa sinh học 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 41 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng: Quy luật phân li độc lập thực chất nói về:

    a) Sự phân li độc lập của các tính trạng.

    b) Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9: 3 : 3 : 1.

    c) Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh.

    d) Sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân.

Bài giải

   Đáp án : d.

doctailieu.com
Tải về
Back to top