Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 5 trang 4 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Dựa vào nội dung bài học hãy nêu vai trò của Liên Hợp Quốc.
Mục lục nội dung

Trong số những sự kiện nổi bật của năm 1945 mà bài 4 trang 4 TBĐ Sử 12 đã nêu, các em học sinh sẽ tìm hiểu kĩ hơn về Liên Hợp Quốc.

Câu hỏi

Dựa vào nội dung bài học hãy nêu vai trò của Liên Hợp Quốc.

Xem thêm: Bài 6 trang 4 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải Bài 5 trang 4 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

- Là một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Có nhiều cố gắng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực.

- Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, giúp dỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo,…

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM