Giải bài 5 trang 24 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 24 SGK sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy nêu những biến đổi hình thái của NST qua các kì phân bào.

Bài giải

Hãy nêu những biến đổi hình thái của NST qua các kì phân bào.Những biến đổi hình thái của NST qua các kì phân bào:

- Kì đầu: Nhiễm sắc thể ở trạng thái kép gồm 2 cromatit, bắt đầu co xoắn.

- Kì giữa: Nhiễm sắc thể ở trạng thái kép gồm 2 cromatit, co xoắn cực đại.

- Kì sau: Nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn, bắt đầu dãn xoắn.

- Kì cuối: Nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn, dãn xoắn.

doctailieu.com
Tải về
Back to top