Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 5 trang 203 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 203 sách giáo khoa sinh học lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng: Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết:

a) Sự phụ thuộc về thức ăn của động vật và thực vật.

b) Sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng và của quần xã.

c) Mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xã.

d) Dòng năng lượng trong quần xã.

Lời giải

   Đáp án: d.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X