Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 5 trang 203 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 203 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng: Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết:

    a) Sự phụ thuộc về thức ăn của động vật và thực vật.

    b) Sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng và của quần xã.

    c) Mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xã.

    d) Dòng năng lượng trong quần xã.

Lời giải

     Đáp án: d.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 5 trang 203 SGK sinh học để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu