Đáp án bài 5 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 20 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

Đáp án lời giải

a) x – 1 ≠ 0 khi x ≠ 1 và x + 2 ≠ 0 khi x ≠ - 2

Vậy ĐKXĐ của phương trình  là x ≠ 1 và x ≠ - 2

b) x – 2 ≠ 0 khi x ≠ 2

Vậy ĐKXĐ của phương trình   là x ≠ 2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 20 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
20/08/2018    01:34 AM
20/08/2018    01:34 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu