Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 5 trang 19 SGK Toán lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 19 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của phương trình hay không ? Vì sao ?

Lời giải đáp án

Giá trị x = 1 không phải là nghiệm của phương trình.

Vì tại x = 1 thì  có mẫu bằng 0,vô lí

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Toán lớp 8: Đáp án bài 5 trang 19 SGK Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
19/08/2018    23:29 PM
19/08/2018    23:29 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu