Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 18 SGK Hóa học 12

Hướng dẫn giải chi tiết và đáp án bài tập 5 trang 18 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12

Đề bài

Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa.

Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X.

Hướng dẫn giải

- Tính số mol của glixerol và natri lioleat => CTCT của X => nC17H33COONa => m

- nX = nglixerol => a

Đáp án bài 5 trang 18 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 5 trang 18 sgk hóa lớp 12
 

=> CTCT của X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2

=> nC17H33COONa=0,02nC17H33COONa=0,02 (mol) => m = 0,02.304 = 6,08 (gam)

Ta luôn có: nX = nglixerol = 0,01 mol

=> a = 0,01.882 = 8,82 (gam)

»» Xem thêm lời giải: Bài 6 trang 18 SGK Hóa lớp 12

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    08:36 AM
17/07/2018    08:36 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top