Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 5 trang 167 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 167 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Cho 4,8g hỗn hợp A gồm Fe, Al2Otác dụng với dung dịch CuSO₄ dư. Sau khi phản ứng kết thức, lọc lấy phần chất rắn không tan, rửa sạch bằng nước. sau đó cho phần chất rắn tác dụng với dung dịch HCl 1M thì còn lại 3,2g chất rắn màu đỏ.

a) Viết các phương trình hóa học

b) Tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp A ban đầu.

Hướng dẫn giải

a) Viết PTHH, tính toán theo PTHH,

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓     (1)

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + H2O    (2)

b) Từ PTHH (1) Tính được nFe = nCu = ?

=> mFe =?

=> %mFe =?

%mAl2O3 = 100% - %mFe =?

Đáp án bài 5 trang 167 sgk hóa lớp 9

Đáp án bài 5 trang 167 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    16:44 PM
28/08/2018    16:44 PM
Back to top