Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Đáp án bài 5 trang 151 sách giáo khoa Hóa học lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 151 SGK Hóa học lớp 8 tập 1 phần Dung dịch

Đề bài

Hãy trình bày cách pha chế:

400g dung dịch CuSO₄ 4%.

300cm³ dung dịch NaCl 3M.

Lời giải đáp án

Cách pha chế:

mCuSO₄ = 4.400/100 = 16g.

mH₂O = 400 - 16 = 384g.

Cho 16g CuSO₄ vào cốc, cho thêm 384 nước vào cốc và khuấy đều cho CuSO₄ tan hết, ta được 400g dung dịch CuSO₄ 4%.

nNaCl trong 300cm³ dung dịch:

3.300/1000 = 0,9 mol, mNaCl = 0,9 .58,5 = 52.65g.

Cho 52,65g NaCl vào cốc thêm nước vừa cho đủ 300cm³ dung dịch ta được 300cm³ dung dịch NaCl 3M.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 5 trang 151 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu