Bài 5 trang 151 SGK Hóa 8

Bài 5 trang 151 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 5 trang 151 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 5 trang 151 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 5 trang 151 SGK Hóa 8

Đề bài

Hãy trình bày cách pha chế:

a) 400 g dung dịch CuSO4 4%.

b) 300 ml dung dịch NaCl 3M.

Cách giải

a) tính số gam của CuSO\({m_{CuS{O_4}}} = \dfrac{{400.4\% }}{{100\% }} = \,?\)

=> khối lượng nước = 400 - mCuSO4 = ?

=> cách pha chế

b) Tìm số mol của NaCl = V. CM

=> khối lượng của NaCl

=> cách pha chế

Đáp án

Cách làm bài 1

a) Khối lượng chất tan :

\(m_{CuSO_4}=m_{dd}\times C\%=\frac{400\times 4}{100}=16g\)

- Khối lượng dung môi:

\(m_{dung\ môi}=m_{dd}-m_{ct}=400-16=384(g)\)

- Cách pha chế: Cần lấy 16g \(CuSO_4\) khan cho vào cốc có dung tích 100ml. Cần lấy 384g nước cất rồi đỏ dần dần vào cốc và khuấy kĩ cho \(CuSO_4\) tan hết. Ta thu được 400g dung dịch \(CuSO_4\) 4%

b) Số mol chất tan là:

\(n_{NaCl}=V\times C_M=0,3\times 3=0,9(mol)\\ => m_{NaCl}=n\times M=0,9\times 58,5=52,65(g)\)

- Cách pha chế: Cần lấy 52,65g \(NaCl\) cho vào cốc thủy tinh . Đổ dần dần nước cất vào và khuấy nhẹ đủ 300ml. Ta được 300ml dung dịch \(NaCl\) 3M.

Ghi nhớ

1. Độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó tan được trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch.

2. Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

- Nống độ mol cho biết số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.

3. Để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước ta thực hiện theo 2 bước:

  • Bước 1: Tính các đại lượng cần dùng.
  • Bước 2: Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.

»» Bài tiếp theo:: Bài 6 trang 151 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 5 trang 151 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X