Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 5 trang 146 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 146 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Hãy tính nồng độ phần trăm của những dung dịch sau:

a) 20g KCl trong 600g dung dịch.

b) 32g NaNO₃ trong 2kg dung dịch.

c) 75g K₂SO₄ trong 1500g dung dịch.

Lời giải đáp án

Nồng độ phần trăm của các dung dịch là:

a) 20g KCl trong 600g dung dịch KCl.

x% 100g dung dịch KCl.

x%= 20.100/600 = 3,33%.

b) 1,6%.

c) 5% (giải tương tự câu a).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 5 trang 146 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu