Giải sinh lớp 12: Đáp án bài 5 trang 14 SGK sinh học

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 14 sách giáo khoa sinh học lớp 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

Các protein được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều.

a) Bắt đầu bằng axit amin Met.

b) Bắt đầu bằng axit amin foocmin – mêtiônin.

c) Có Met ở vị trí đầu tiên bị cắt bởi enzim.

d) Cả a và c.

Bài giải

Đáp án : d.

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top