Giải bài 5 trang 132 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 132 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc ?

Hướng dẫn giải

Ánh sáng đơn sắc có bước sóng hoặc tần số trong chân không hoàn toàn xác định.

- Các ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 380nm (ứng với màu tím trên quang phổ) đến chừng 760 nm (ứng với màu đỏ) mới gây ra cảm giác sáng. Đó là các ánh sáng nhìn thầy được (khả kiến).

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X