Giải bài 5 trang 132 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 132 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung.

Bài 5 (trang 132 SGK Toán 4): Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A cóGiải bài 5 trang 132 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chungsố học sinh học tiếng Anh vàGiải bài 5 trang 132 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung 1 số học sinh Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp ?

Lời giải:

Số học sinh Tin học và tiếng Anh bằng:

Giải bài 5 trang 132 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung 2(số học sinh cả lớp)

Đáp số:Giải bài 5 trang 132 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung 3số học sinh cả lớp

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 5 trang 132 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu