Giải bài 5 trang 131 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 131 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 5 (trang 131 SGK Toán 4): Trong một ngày thời gian để học và ngủ của bạn Nam làGiải bài 5 trang 131 SGK Toán 4 tiết Luyện tậpngày trong đó thời gian học của Nam làGiải bài 5 trang 131 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 1ngày. Hỏi thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần một ngày ?

Lời giải:

Thời gian ngủ của Nam là:

Giải bài 5 trang 131 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 2(ngày)

Đáp số:Giải bài 5 trang 131 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 3ngày

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 5 trang 131 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu