Bài 5 trang 127 SGK Giải tích 12

Xem hướng dẫn cách giải và đáp án bài 5 trang 127 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Tính:

Câu hỏi bài 5 trang 127 sgk giải tích lớp 12
 

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ và các công thức tính tích phân cơ bản để tính tích phân.

+) Chú ý: Khi đổi biến cần đổi cận.

Đáp án bài 5 trang 127 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 127 sgk giải tích lớp 12
 

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 127 SGK Toán giải tích 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 127 SGK Giải tích 12 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu