Bài 5 trang 127 SGK Giải tích 12

Xem hướng dẫn cách giải và đáp án bài 5 trang 127 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12.

Đề bài

Tính:

Câu hỏi bài 5 trang 127 sgk giải tích lớp 12
 

Hướng dẫn giải

+) Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ và các công thức tính tích phân cơ bản để tính tích phân.

+) Chú ý: Khi đổi biến cần đổi cận.

Đáp án bài 5 trang 127 sgk Giải tích lớp 12

Đáp án bài 5 trang 127 sgk giải tích lớp 12
 

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 127 SGK Toán giải tích 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top