Lời giải bài 5 trang 126 SGK toán hình học lớp 11

Xuất bản: 27/08/2018 - Cập nhật: 18/09/2018 - Tác giả: Anh Đức

Đáp án bài 5 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11 thuộc bài tập ôn tập hình học cuối năm

1. Đề bài

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và Đ'.

Hãy xác định các thiết diện của hình lập phương cắt bởi các mặt phẳng (EFB), (EFC), (EFC') và (EFK) với K là trung điểm của cạnh B'C'

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 5 trang 126

- Mặt phẳng (EFB) chính là mặt phẳng (ABF) , mặt phẳng này chứa cạnh AB // CD nên (EFB) ∩ (DCC′D′) = GF // AB (G ∈ CC′)

Ta có thiết diện là hình bình hành ABGF như hình dưới đây. Tuy nhiên ta lại có AB ⊥ (ADD′A′) ⇒ AB ⊥ AF ⇒ ABGF là hình chữ nhật.

Hình vẽ bài 5 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11 ảnh 1

- Trong mặt phẳng (ABCD) , CE ∩ DA tại J . Trong mặt phẳng (ADD′A′) có JF ∩ AA′ tại I .

Thiết diện cần dựng là hình thang CFIE (IE // FC) như hình dưới đây:

Hình vẽ bài 5 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11 ảnh 2

– Trong mặt phẳng (ADD′A′) , A′F ∩ AD tại K . Trong mặt phẳng (ABCD) , EK ∩ DC tại H .

Thiết diện cần dựng là hình thang A′FHE như hình dưới đây:

Hình vẽ bài 5 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11 ảnh 3

– Trong mặt phẳng (DCC′D′) , C′F′ ∩ CD tại M .

Trong mặt phẳng (ABCD) , EM ∩ AD tại N , FN là giao tuyến của mặt phẳng (C′EF) với mặt bên (ADD′A′) .

Trong mặt phẳng (ABCD) , ME ∩ BC tại Q . Trong mặt phẳng (BCC′B′) , C′Q ∩ BB′ tại P . Thiết diện cần dựng là hình ngũ giác C′PENF như hình dưới đây:

Hình vẽ bài 5 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11 ảnh 4


– Gọi E,H,F,I,K,J theo thứ tự là trung điểm của AB, AD, DD′, D′C′, C′B′, BB′ .

Ta dễ dàng chứng minh được 6 điểm E, H, F, I, K, J nằm trên cùng một mặt phẳng. Mặt phẳng này chính là mặt phẳng (EFK) và thiết diện có được là hình lục giác EHFIKJ .

Lục giác này có ba cặp cạnh đối song song và bằng nhau nên nó là lục giác đều. Hình dưới đây:

Hình vẽ bài 5 trang 126 sách giáo khoa hình học lớp 11 ảnh 5


Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM