Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 5 trang 119 SGK Hóa học 8

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 5 trang 119 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp?.

b) Trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?

c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp hai kim loại, trong đó có 2,8g sắt thì thể tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) oxit và sắt (III) oxit là bao nhiêu?

Lời giải đáp án bài 1 tr. 119 SGK Hóa lớp 8

a) Phương trình hóa học của các phản ứng:

H₂ + CuO → Cu + H₂O (1).

3H₂ + Fe₂O₃ → 2Fe + 3H₂O (2).

b) Trong phản ứng (1), (2) chất khử H2 vì chiếm oxi của chất khác, chất oxi hóa là CuO và Fe₂O₃ vì nhường oxi cho chất khác.

c) Lượng đồng có trong 6g hỗn hợp 2 kim loại thu được: 6g - 2,8g = 3,2g.

VH2 cần dùng theo phương trình phản ứng(1) = 22,4 . 3,2 / 64 = 1,12 lít khí H₂.

VH2 cần dùng theo phương trình phản ứng(2) = 22,4. 3,2 / 56 . 2 = 1,68 lít khí H₂.

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 119 SGK Hóa 8

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 119 SGK Hóa học 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu