Bài 5 trang 113 SGK Hóa 8

Xuất bản: 31/01/2020

Bài 5 trang 113 SGK Hóa 8 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 5 trang 113 sách giáo khoa Hóa lớp 8

Bài 5 trang 113 SGK Hóa 8 được hướng dẫn cách giải và đáp án không chỉ giúp em làm tốt bài tập này mà còn nắm vững hơn các kiến thức Nguyên tố hóa học đã được học.

Giải bài 5 trang 113 SGK Hóa 8

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm người ta dùng khí hiđro để khử sắt(III) oxit và thu được 11,2 g Fe.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra.

b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng.

c) Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (đktc).

Cách giải

Đổi số mol Fe: \({n_{Fe}} = \dfrac{{11,2}}{{{M_{Fe}}}} = \,?\,(mol)\)

a. Phương trình hóa học:  Fe2O3 + 3H2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  3H2O + 2Fe

b. Theo PTHH:  \({n_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{1}{2}nFe = ?\,(mol)\)

=> \({m_{F{e_2}{O_3}}} = {n_{F{e_2}{O_3}}}.{M_{F{e_2}{O_3}}} = ?\,(gam)\)

c. Theo PTHH:

\(\begin{gathered} \,\,\,\,\,\,\,\,\,{n_{{H_2}}} = \dfrac{3}{2}nFe = \,?\,(mol) \hfill \\ = > {V_{{H_2}}}(dktc) = {n_{{H_2}}}.22,4\, = \,?\,(lit) \hfill \\ \end{gathered} \)

Đáp án

Bài làm cách 1

a. Phương trình phản ứng hóa học:

Fe2O3 + 3H2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  3H2O + 2Fe

1mol     3mol      3mol     2mol

0,1        0,3          0,3     0,2

Số mol sắt thu được:

n = \(\dfrac{11,2}{56}\) = 0,2 (mol)

b. Khối lượng oxit sắt tham gia phản ứng:

m = 0,1x(56.2+16.3) = 16 (g)

c. Thể tích khí hiđro đã tiêu thụ:

V = 22,4x0,3 = 6,72 (lít).

Bài làm cách 2

a) \(n_{Fe} = \frac{m}{M}=\frac{11,2}{56} = 0,2 \ mol. \)

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(Fe_2O_3 + 3H_2 → 2Fe + 3H_2O. \)

b) Theo phương trình hóa học trên ta có:

Khử 1 mol \(Fe_2O_3 \) cho 2 mol \(Fe\).

=> Khử x mol \(Fe_2O_3 \) thu được  0,2 mol.

\(=> x = 0,2 : 2 =0,1 \ mol. \)
\(m_{Sắt(III)\ đã\ phản\ ứng}=n\times M=0,1\times 160=16g\)

c) Theo phương trình hóa học:

Khử 1 mol \(Fe_2O_3 \) cần 3 mol \(H_2\).

Vậy khử 0,1 mol \(Fe_2O_3 \) cần 3.0,1 = 0,3 mol \(H_2\).

\(V_{H_2}=n\times 22,4= 0,3 \times 22.4 = 6,72\ lít\)

Ghi nhớ

- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.

- Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử. Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

- Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

»» Bài trước:: Bài 4 trang 113 SGK Hóa 8

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 5 trang 113 SGK Hóa 8. Hy vọng những bài hướng dẫn của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn giải hóa 8 chính xác và học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM