Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 5 trang 113 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 113 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Trong phòng thí nghiệm người ta dùng khí hiđro để khử sắt(II) oxit và thu được 11,2 g Fe.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra.

b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng.

c) Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (đktc).

Lời giải đáp án

nFe = 11,2/56 = 0,2 mol.

Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe₂O₃ + 3H₂ → 2Fe + 3H₂O.

Khử 1 mol Fe₂O₃ cho 2 mol Fe.

x mol Fe₂O₃ → 0,2 mol.

x = 0,2 : 2 =0,1 mol.

m = 0,1 .160 =16g.

Khử 1 mol Fe₂O₃ cần 3 mol H₂.

Vậy khử 0,1 mol Fe₂O₃ cần 0,3 mol H₂.

V= 0,3 .22.4 = 6,72l.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 5 trang 113 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu