Hướng dẫn giải bài 5 trang 105 SGK hình học lớp 11

Đáp án bài 5 trang 105 SGK hình học lớp 11 Chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

1. Đề bài

Trên mặt phẳng (α) cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng (α) sao cho SA = SC, SB = SD. Chứng minh rằng:

  • a) SO ⊥(α)
  • b) Nếu trong mặt phẳng (SAB) kẻ SH vuông góc với AB tại H thì AB vuông góc với mặt phẳng (SOH).

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 5 trang 105

Đáp án bài 5 trang 105 SGK toán hình học lớp 11

Hình vẽ bài 5 trang 105 sách giáo khoa hình học lớp 11

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 5 trang 105 SGK hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu