Giải bài 5 trang 101 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 101 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 5 (trang 101 SGK Toán 4): Cho biết mật độ dân số chỉ dân số trung bình sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới dây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn ( theo số liệu năm 1999).

Giải bài 5 trang 101 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời những câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấy khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hài Phòng ?

Lời giải:

a) "Mật độ dân số lớn nhất " tương ứng với" cột biểu đồ cao nhất".

Đáp án : TP. Hà Nội có mật độ dân số lớn nhất.

b) Cột ứng với TP. Hồ Chí Minh cao hơn khoảng gần 8 ô.

Cột ứng với Hải Phòng cao khoảng gần 4 ô.

Đáp án : TP. Hồ Chí Minh có mật độ dân số gấp khoảng 2 lần Hải Phòng.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 5 trang 101 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu