Mục lục bài học
Giải Hóa 8

Bài 5 trang 101 SGK Hóa học 8

Đáp án giải bài 5 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1 : Điền chữ S (sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai.

Đề bài:

Điền chữ S (sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai:

A. Oxit được chia ra hai loại chính là: oxit axit và oxit bazơ.

B. Tất cả các oxit đều là oxit axit.

C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ.

D. Oxit axit thướng là oxit của phi kim.

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

G. Oxit bazơ đều là oxit của kim loại tương ứng với bazơ.

 

Đáp án câu hỏi bài 5 trang 101 sgk Hóa học lớp 8

Các phát biểu sai là: B, C, E.

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm hướng dẫn cách làm và đáp án giải Hóa 8 bài tập cơ bản trong chương trình SGK Hóa học lớp 8 tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 101 SGK Hóa học 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu