Mục lục bài học
Giải Bài Tập SGK Hóa Lớp 8

Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 5 trang 101 SGK Hóa học lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 5 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 8 tập 1

Đề bài

Điền chữ S(sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai:

A. Oxit được chia ra hai loại chính là : oxit axit và oxit bazơ.

B. Tất cả các oxit đều là oxit axit.

C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ.

D. Oxit axit thướng là oxit của phi kim.

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

G. Oxit bazơ đều là oxit của kim loại tương ứng với bazơ.

Lời giải đáp án

Câu phát biểu sai : B, C, E.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Hóa học lớp 8: Đáp án bài 5 trang 101 SGK Hóa học lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top