Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 5 trang 101 sgk Hóa học 12

Giải bài tập 5 trang 101 sách giáo khoa Hóa học lớp 12 : Để làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta khuấy ...

Đề bài:

Để làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì người ta khuấy mẫu thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO4 dư.

a) Hãy giải thích phương pháp làm sạch và viết các phương trình hoá học.

b) Nếu bạc có lẫn tạp chất là các kim loại nói trên, bằng phương pháp nào có thể loại được tạp chất? Viết phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải

a) Phương pháp dùng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối

PTHH: 

Zn + HgSO4 →  ZnSO4 + Hg

Sn + HgSO4 → SnSO4 + Hg

Pb + HgSO4 → PbSO4 + Hg

=> Sẽ loại bỏ được tạp chất Zn, Sn, Pb.

b. Dùng muối tan của ion Ag+ để loại bỏ các tạp chất trên.

 

Đáp án bài 5 trang 101 sgk Hóa học 12

a) Khi khuấy mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì trong dung dịch HgSO4 xảy ra các phản ứng:

Zn + HgSO4 →  ZnSO4 + Hg

Sn + HgSO4 → SnSO4 + Hg

Pb + HgSO4 → PbSO4 + Hg

=> Sẽ loại bỏ được tạp chất Zn, Sn, Pb. Lọc dung dịch thu được thủy ngân tinh khiết.

b) Nếu Ag có lẫn các tạp chất là kẽm, thiếc, chì có thể ngâm mẫu Ag này trong dung dịch AgNO3 dư để loại bỏ tạp chất.

PTHH:

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag↓

Sn + 2AgNO3 → Sn(NO3)2 + 2Ag↓

Pb + 2AgNO3 → Pb(NO3)2 + 2Ag↓

Khi đó các kim loại bị hòa tan hết trong dung dịch AgNO3 lọc lấy kết tủa thu được Ag tinh khiết.

--------------------------------------------------------------------

     Trên đây là lời giải bài tập 5 trang 101, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án giải Hóa 12 bài 6 trang 101 hoặc hướng dẫn phương pháp giải Hóa lớp 12 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top