Bài 5 trang 10 SGK Vật lí 11

Xem hướng dẫn cách giải và đáp án chi tiết bài tập 5 trang 10 sách giáo khoa Vật lí lớp 11
Mục lục nội dung

Bài 5. Chọn câu đúng.

Khi tăng đồng thời khoảng cách và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên gấp đôi thì lực tương tác giữa chung

A. Tăng lên gấp đôi

B. Giảm đi một nửa

C. Giảm đi bốn lần

D. Không thay đổi

Đáp án bài 5 tr. 10 sgk Vật lí lớp 11

Gọi F là lực tương tác giữa hai điện tích q₁, q₂ khi cách nhau khoảng r.

F' là lực tương tác giữa hai điện tích q₁'=2.q₁, q₂'=2.q₂ khi cách nhau khoảng r'=2r

Giải bài 5 trang 10 sách giáo khoa Vật Lý 11

=> Đáp án: D là đáp án đúng

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 10 SGK Vật lí 11

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X