Giải bài 5 trang 25 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 25 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 1: Quang học

Câu hỏi

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ?

Phương pháp

- Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

- Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.

Đáp Án

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo.

Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương bằng với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương.

doctailieu.com
Tải về
Back to top