Giải bài tập 5 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Cho hàm số: y = -2x + 1/3

Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

A (0;1/3); B (1/2; -2); C (1/6; 0)

 Phương pháp

Thay tọa độ của mỗi điểm vào hàm số, nếu thỏa mãn thì kết luận điểm đó thuộc đồ thị của hàm số đó và ngược lại.

Hướng dẫn giải

Gọi (d) là đồ thị hàm số  y = -2x + 1/3

Giải bài tập 5 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại sốGiải bài tập 5 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X