Bài 5 trang 56 SGK Toán 7 tập 2

Hướng dẫn giải chi tiết và đáp án bài tập 5 trang 56 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 phần Hình học.

Đề bài

Ba bạn Hạnh, Nguyên, Trang đi đến trường theo ba con đường AD, BD và CD (hình dưới). Biết rằng ba điểm A, B, C  cùng nằm trên một đường thẳng và góc ACD là góc tù. Hỏi ai đi xa nhất, ai đi gần nhất? Hãy giải thích.

Giải bài tập 5 trang 56 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 5 trang 56 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Vậy bạn Hạnh đi xa nhất, bạn Trang đi gần nhất.

Ghi nhớ

- Cạnh đối diện với góc lớn nhất trong tam giác là cạnh lớn nhất trong tam giác.

- Góc tù là góc lớn nhất trong tam giác.

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 56 SGK Toán hình lớp 7

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 56 SGK Toán 7 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
11/08/2018    03:00 AM
11/08/2018    03:00 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu